Historie internetové cenzury v Íránu

Od úsvitu internetového věku v Íránu se vláda snaží kontrolovat a omezovat přístup svých občanů k webovým stránkám, zejména těm, které jsou považovány za urážlivé nebo nevhodné. První pokusy o regulaci internetu v Íránu začaly v roce 2000 založením Nejvyšší rady virtuálního prostoru. Tato rada v čele s nejvyšším vůdcem Íránu byla zodpovědná za regulaci a cenzuru veškerého internetového obsahu.

V roce 2004 vláda schválila zákon o internetových zločinech, který jim umožnil zablokovat přístup na webové stránky považované za porušující náboženské a morální hodnoty Islámské republiky. Zákon také kriminalizoval jakýkoli obsah považovaný za odporující národní bezpečnosti, včetně materiálu, který by mohl být použit k podkopání íránské vlády.

Od té doby vláda pokračuje v rozšiřování cenzury internetu. V roce 2009 vláda schválila zákon o kybernetických zločinech, který úřadům udělil pravomoc monitorovat a blokovat přístup k webovým stránkám, které jsou považovány za porušující náboženské a morální hodnoty země. Zákon navíc dal vládě široké pravomoci stíhat ty, kteří zákon porušili.

V roce 2012 vláda zavedla celostátní systém filtrování internetu, známý jako „Halal Internet“. Tento systém blokuje přístup k webovým stránkám, které jsou považovány za porušující náboženské a morální hodnoty země.

Od té doby íránská vláda nadále agresivně reguluje a cenzuruje internetový obsah. V roce 2018 přijala vláda „Zákon o kybernetické bezpečnosti“, který dále rozšířil pravomoci vlády v oblasti sledování a blokování obsahu. Zákon navíc dal vládě široké pravomoci stíhat ty, kdo zákon poruší.

Navzdory těmto pokusům o regulaci a cenzuru internetu se mnoha Íráncům podařilo obejít vládní omezení pomocí virtuálních privátních sítí (VPN) nebo jiných technologií. I když tyto metody umožnily mnoha Íráncům přístup k internetu, stále jim hrozí, že je bude vláda monitorovat a cenzurovat.

Úsilí íránské vlády cenzurovat internet mělo hluboký dopad na občany země. Mnoho Íránců nemělo přístup k webovým stránkám, které byly považovány za porušující náboženské a morální hodnoty Islámské republiky, a byl jim odepřen přístup k životně důležitým informacím. Snahy vlády o cenzuru navíc mnoha Íráncům ztížily možnost svobodně vyjádřit své názory online.

Navzdory pokusům íránské vlády cenzurovat internet mnoho Íránců nadále hledalo způsoby, jak se dostat do online světa. Díky používání VPN a dalších technologií se mnoha Íráncům podařilo obejít vládní snahy o cenzuru. Snaha vlády o kontrolu a omezení přístupu k internetu však zůstává pro mnoho Íránců velkou překážkou.

První íránský internetový výměnný bod: Propojení země s digitálním světem

Írán učinil významný krok vpřed v propojování svých občanů s digitálním světem: země slavnostně otevřela svůj první internetový výměnný bod (IXP).

IXP, který se nachází v hlavním městě Teheránu, zahájil ve středu íránský ministr komunikací a informačních technologií Mohammad-Javad Azari Jahromi. Usnadní hladkou výměnu údajů v rámci Íránu i s jinými zeměmi.

IXP byla založena íránskou výzkumnou a vzdělávací sítí (IREN), organizací zaměřenou na výzkum a vzdělávání, jejímž cílem je rozvoj národní IT infrastruktury. IREN pracuje od roku 2013 na vytvoření IXP v Íránu.

„IXP pomůže zajistit lepší a rychlejší výměnu dat, snížit náklady na internetový provoz a zlepšit kvalitu internetových služeb pro íránské občany,“ uvedl Jahromi v prohlášení.

IXP je první svého druhu v Íránu a je výsledkem snahy země zvýšit dostupnost digitálních služeb a podpořit rozvoj internetu v zemi.

Nový IXP je součástí většího plánu na podporu využívání širokopásmových služeb v Íránu a připojení země ke globálnímu internetu. Pro Írán, který je dlouhodobě předmětem mezinárodních sankcí a má problémy s přístupem k nejnovějším technologiím, jde o velký krok vpřed.

IXP také pomůže íránským podnikům a občanům spojit se se zbytkem světa, umožní jim přístup k informacím, zapojení do mezinárodního obchodu a přístup ke vzdělávacím a kulturním zdrojům.

Spuštění IXP představuje významný milník na cestě Íránu stát se plně propojeným státem a je známkou odhodlání země přijmout digitální technologie.

Rostoucí přítomnost Íránu na internetu: Jak sociální média transformují národ

V posledních letech zaznamenal Írán nárůst přítomnosti na internetu a zapojení do sociálních sítí, což transformovalo národ a jeho obyvatele. Tato nová vlna digitalizace byla způsobena rostoucím přístupem íránské veřejnosti k internetu a platformám sociálních médií a nedávným tlakem íránské vlády na rozšíření digitální infrastruktury.

Počet Íránců používajících internet v posledních letech neustále roste. V roce 2018 byl oficiální počet uživatelů internetu v zemi přes 45 milionů, což představuje 61 procent populace. To je nárůst o více než 20 milionů uživatelů od roku 2013, což je období, kdy se míra rozšíření internetu více než zdvojnásobila. Sítě sociálních médií, jako je Telegram, Instagram a Twitter, byly některými z hlavních příjemců tohoto trendu, protože k nim nyní denně přistupují miliony Íránců.

Toto zvýšení přístupu k internetu mělo hluboký dopad na národ a změnilo způsob, jakým Íránci mezi sebou komunikují a jak se zapojují do světa. Sítě sociálních médií se staly pro Íránce zásadním nástrojem, jak být informováni o novinkách a politickém vývoji a organizovat protesty a další formy občanských akcí. Poskytla také Íráncům platformu, aby mohli svobodně vyjádřit své názory, bez obav z vládní cenzury.

Íránská vláda vzala na vědomí trendy a začala přijímat digitální věk. Vláda značně investovala do rozšiřování digitální infrastruktury a zahájila mnoho iniciativ na podporu digitální gramotnosti a ekonomického růstu založeného na technologiích.

Vzhledem k tomu, že Írán pokračuje v přijímání digitalizace, je jasné, že sociální média zůstanou důležitou součástí národní kultury a politiky. Tím, že poskytují Íráncům platformu, kde mohou zůstat informováni, organizovat se a vyjadřovat se, sociální sítě transformují národ způsobem, který si před několika lety nedokázal ani představit.

Vliv internetu na vzdělávání v Íránu

Vliv internetu na vzdělávání v Íránu je nepopiratelný. V posledním desetiletí země zaznamenala zásadní posun v tom, jak jsou studenti vyučováni a jak se učí. Díky většímu přístupu k digitálním zdrojům a online vzdělávacím platformám mají nyní íránští studenti přístup k široké škále vzdělávacích materiálů a zdrojů, které byly dříve nedostupné.

Zavedení internetu do íránského vzdělávacího systému umožnilo poskytovat interaktivnější a poutavější vzdělávací zkušenosti. Studenti mají přístup k materiálům z celého světa a mohou se zapojit do online diskusí se svými vrstevníky. To studentům umožnilo lépe porozumět globálním problémům a lépe porozumět různým kulturám a perspektivám.

Internet navíc zvýšil dostupnost online kurzů, což studentům umožňuje učit se vlastním tempem a ve svém vlastním čase. To bylo zvláště výhodné pro studenty, kteří nemusí být schopni navštěvovat hodiny kvůli geografické vzdálenosti nebo finančním omezením.

Internet také umožnil studentům přístup k řadě vzdělávacích nástrojů, které dříve nebyly k dispozici. Studenti mají nyní například přístup k online knihovnám, digitálním učebnicím a virtuálním laboratořím. To studentům umožnilo lépe porozumět konceptům a procvičit své dovednosti v bezpečném digitálním prostředí.

Vliv internetu na vzdělávání v Íránu byl významný. Umožnil studentům přístup k řadě zdrojů a nástrojů, které byly dříve nedostupné, a umožnil jim učit se vlastním tempem a ve svém vlastním čase. To umožnilo interaktivnější a poutavější výuku.

Vzestup internetových startupů v Íránu: Výzvy a příležitosti

Internet v posledních letech způsobil revoluci ve způsobu podnikání v Íránu. Vznik internetových startupů vytvořil v zemi nové ekonomické prostředí, které nabízí podnikatelům řadu příležitostí a výzev.

Íránská vláda se snaží podporovat růst internetových startupů, přičemž uznává potenciál tohoto odvětví vytvářet pracovní místa, posilovat ekonomiku a podporovat inovace. Za tímto účelem vláda značně investovala do infrastruktury, poskytování přístupu k vysokorychlostnímu internetu a vytváření prostředí příznivého pro podnikání.

Tato investice se vyplatila, Írán je nyní domovem působivého počtu internetových startupů. Odhaduje se, že v zemi je nyní přes 500 internetových startupů, které zaměstnávají tisíce lidí. Tyto startupy využívají sílu internetu k rozvoji široké škály služeb, od elektronického obchodování a digitálních plateb až po spolujízdu a doručovací služby na vyžádání.

Provoz internetového startupu v Íránu však není bez problémů. Omezující regulační prostředí v zemi znamená, že podnikatelé musí najít kreativní způsoby, jak obejít pravidla, přičemž často spoléhají na technologie a strategie, jak omezení obejít.

Trh je navíc vysoce konkurenční, takže startupům je těžké se odlišit a vyčnívat z davu. Náklady na podnikání jsou také vysoké, a to kvůli vysokým nákladům na přístup k internetu a nutnosti investovat do marketingu a získávání zákazníků.

Navzdory těmto výzvám jsou potenciální odměny skvělé. Internetové startupy mají dobrou pozici, aby mohly využít velkou a rostoucí íránskou populaci, stejně jako jeho nevyužité trhy mimo zemi.

V nadcházejících letech bude íránská vláda pravděpodobně pokračovat v investicích do tohoto sektoru, poskytovat podporu internetovým startupům a povzbuzovat inovace. Vzhledem k tomu, že sektor nadále roste, bude představovat mnoho příležitostí pro podnikatele i investory.

Čtěte více => Internet v Íránu