Vrtulník Ingenuity, který byl nasazen na povrch Marsu v rámci mise NASA Perseverance Rover, pomáhá výzkumníkům dozvědět se více o prachu na Rudé planetě. Malý, autonomní vrtulník létal nad povrchem Marsu, pořizoval snímky a sbíral data, která mohou poskytnout pohled na vlastnosti a chování prachu na Marsu. Tyto informace mohou výzkumníkům pomoci lépe porozumět prostředí Marsu, včetně jeho klimatu, geologie a atmosférických podmínek, stejně jako distribuce a pohybu prachových částic v atmosféře. Sběrem těchto dat hraje vrtulník Ingenuity klíčovou roli při prohlubování našeho chápání Marsu a pomáhá připravit cestu pro budoucí lidský průzkum planety.

Prach na Marsu označuje jemné částice ve vzduchu v atmosféře a na povrchu Rudé planety. Prach na Marsu je tvořen směsí silikátových minerálů a částic bohatých na železo a předpokládá se, že vznikl zvětráváním povrchu Marsu a erozí jeho kůry v průběhu času. Prach na Marsu hraje významnou roli v klimatu a počasí na planetě, protože může absorbovat a rozptylovat sluneční světlo, což vede ke změnám teploty a atmosférické cirkulace. Prach také významně ovlivňuje viditelnost a výkon misí na Mars, protože může rušit komunikaci, solární panely a vědecké přístroje. Studium prachu na Marsu je zásadní pro pochopení prostředí planety a počasí a plánování budoucích misí na planetu.

Vrtulník Ingenuity je malý, autonomní dron vyvinutý společností Laboratoř tryskového pohonu NASA. Byl nasazen na Mars v rámci mise Perseverance Rover v roce 2021, což z něj činí první motorový let na jiné planetě. Úkolem vrtulníku je demonstrovat životaschopnost motorového letu na Marsu a sbírat data o atmosféře, klimatu a geologii Marsu. Vrtulník Ingenuity je vybaven řadou senzorů a kamer, které mu umožňují pořizovat snímky s vysokým rozlišením a sbírat data o prachu, vzorcích větru a dalších aspektech marťanského prostředí. Úspěšný let vrtulníku Ingenuity představuje významný milník v našem chápání Marsu a zásadní krok k budoucímu lidskému průzkumu Rudé planety.

Mise Perseverance Rover je mise vedená NASA na Mars, která byla zahájena v červenci 2020 a úspěšně přistála na Rudé planetě v únoru 2021. Hlavním cílem mise je hledat důkazy o minulém životě na Marsu a shromažďovat a uchovávat vzorky pro budoucí vrátit se na Zemi. Perseverance Rover je vybaven sadou vědeckých přístrojů, včetně kamer, spektrometrů a vrtaček, které mu umožňují studovat marťanskou geologii, klima a atmosféru a hledat známky starověkého života.