HKVN4214A Motorola High-Tier Repeater NAI pro hlas/CSBK – Licenční klíč

HKVN4214A Motorola High-Tier Repeater NAI pro hlas/CSBK - Licenční klíč

Rozhraní hlasové sítě MTR/SLR8000

HKVN4214A Motorola High-Tier Repeater NAI pro hlas/CSBK – Licenční klíč

• Toto objednává licenční klíč k aktivaci funkce “Rozhraní síťové aplikace pro hlas/CSBK” v opakovači MTR3000 / SLR 8000.

• Jedná se o rozhraní založené na IP, které umožňuje hlasovým konzolám vysílat a přijímat hovory/CSBK hovory do rádiového systému přímo přes opakovač.

• Pokud je pro připojení k danému systémovému místu vyžadována hlasová konzola po drátě, pak všechny hlasové opakovače* na tomto stanovišti musí mít povolenou funkci “Network Application Interface for Voice/CSBK” pomocí CPS. V případě, že pro připojení k danému systémovému místu není vyžadována hlasová konzola po drátě, pak opakovače na tomto místě nemusí mít tuto funkci povolenou.

• Hlasové opakovače jsou všechny opakovače s výjimkou opakovačů a opakovačů, kde oba sloty jsou sloty GPS.

• Poznámka: Nezahrnuje satelitní přijímače s digitálním hlasováním.

HKVN4214A Motorola High-Tier Repeater NAI pro hlas/CSBK – Licenční klíč

Categories0