DLN6705A Motorola Field Replaceable Unit – UHF přijímač

DLN6705A Motorola Field Replaceable Unit - UHF přijímač

PŘIJÍMAČ FRU UHF 403-470

DLN6705A Motorola Field Replaceable Unit – UHF přijímač

Přijímač FRU přijímá RF signál z anténního portu přijímače a převádí výslednou konečnou mezifrekvenci (IF) z analogového signálu na digitální slovo, které dodává do SCM FRU jako signál datové sběrnice.

Pásmo: 403–470 MHz (UHF)

DLN6705A Motorola Field Replaceable Unit – UHF přijímač

Categories0